Оформлення спадщини

Спадкування відбувається за заповітом або за законом. У разі, якщо померлий (спадкодавець) залишив заповіт – то спадкоємці, згадані в ньому, мають право звернутися за прийняттям спадщини.

Якщо ж заповіт відсутній, спадкування відбувається в порядку черговості:

  • перша черга – діти спадкодавця (зокрема, які були зачаті за життя й народжені після його смерті), чоловік / дружина, батьки;
  • друга черга – рідні брати й сестри, дід, баба (по материнській і по батьківській лініях);
  • третя черга – рідні дядько та тітка спадкодавця;
  • четверта черга – особи, які проживали разом зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини;
  • п’ята черга – інші родичі спадкодавця (до шостого ступеня споріднення включно).

За загальним правилом, місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця.
В разі якщо останнім місцем проживання спадкодавця є населений пункт, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, затверджений рішенням Кабінету Міністрів України, місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, людей, зацікавлених в охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів.

Тому, спадкоємці можуть звернутися за власним бажанням до будь-якого нотаріуса на підконтрольній території України із заявою про прийняття спадщини. 

Строк звернення до нотаріуса
Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини(що може підтверджуватися, наприклад, загальною реєстрацією місця проживання в паспорті), вважається таким, що прийняв спадщину, якщо він не заявив про відмову від неї.
Крім того, малолітня, неповнолітня, недієздатна особа, а також особа, цивільна дієздатність якої обмежена, вважаються такими, що прийняли спадщину, крім випадків, встановлених Цивільним кодексом України.
Якщо спадкоємці померлого НЕ проживали разом із ним на момент смерті, вони повинні звернутися до нотаріуса із заявою про вступ у спадщину не пізніше 6 місяців із дня смерті спадкодавця.         
Якщо Ви не звернулися до нотаріуса із заявою про вступ у спадщину протягом встановленого законодавством 6 місячного строку(наприклад затягувався розгляд заяви про встановлення факту смерті спадкодавця тощо), тоді Ви можете звернутися до суду для визнання поважними причин пропуску строку для звернення до нотаріуса та надання Вам додаткового строку для прийняття спадщини (це можливо, якщо на момент розгляду справи ніхто ще не прийняв спадщину).

Важливо! Тільки після вступу в спадщину й на підставі отриманого свідоцтва про право на спадщину, виданого нотаріусом на підконтрольній території, спадкоємці стають власниками визначеного у свідоцтві майна.

Під час оформлення спадщини необхідно надати наступні документи:

  • паспорт та ідентифікаційний код спадкоємця;
  • свідоцтво про смерть спадкодавця;
  • документи, що підтверджують родинні зв’язки спадкоємця та померлого (копії паспортів, свідоцтв про народження, свідоцтв про шлюб та ін.);
  • документи, що підтверджують право власності померлого на спадкове майно(приватизаційний ордер, свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу тощо);

Якщо нотаріус відмовляється вчиняти нотаріальну дію (відкривати спадкову справу, видавати свідоцтво про право на спадщину тощо), на вашу вимогу він зобов’язаний у письмовій формі викласти причини відмови і впродовж трьох днів видати відповіднупостанову. Відмову нотаріуса вчиняти нотаріальні дії може бути оскаржено у суді.

Отримати консультацію можливо за телефоном МТС: +38-066-880-97-22 (Viber, Whatsap, Telegram) Адвокат Пакіна Ольга Миколаївна
Електрона адреса : advokatpakina@gmail.com